BKKO Logo

2023 - 2024 “BOYUN KADAR KİTAP OKU” ŞARTNAMESİ

1) KONU

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri ve Nilüfer Rotary Kulübü işbirliği ile düzenlenen "Boyun Kadar Kitap Oku" projesi 2023-2024 eğitim öğretim yılında da gerçekleştirilecektir.

2) AMAÇ

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinde, kitap okumayı gündem haline getirerek; kitaplar ve kütüphanelerle ilişkilerinin güçlenmesine, okuma ilgileri ve anlama düzeylerinin gelişmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

3) KATILIM ŞARTLARI

3.a) Nilüfer ilçesine bağlı, devlet okullarından 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri katılabilir.

3.b) Öğrencinin Nilüfer Kütüphane üyesi olması gereklidir. Üyelik işlemi, Nilüfer Kütüphanelerinden herhangi birine gidilerek veya aşağıdaki linklerden yapılabilir.

3.c) Projeye başvurmak için http://www.boyunkadarkitapoku.org adresinden kayıt yapılmalıdır.

3.d) Başvuru sırasında istenen bilgiler doğru ve eksiksiz doldurulmalıdır.

3.e) Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı içinde, okudukları kitapların özetleriyle katılmalıdır.

3.f) Özetlerin “En Çok Okuyanlar” değerlendirilmesine alınabilmesi için en az 10 kitap özetlenmiş olmalıdır.

3.g) “En Çok Okuyanlar” kategorisinde yer alabilmek için, Nilüfer Kütüphanelerinden ödünç alınan, en az 10 kitabın özetlenmesi gereklidir.

3.h) Öğrenciler okudukları ve özetledikleri kitapların listesini Nilüfer Kütüphanelerinin vereceği forma yazarak öğretmenlerine imzalatmalıdır. Bu formlar proje bitiminde Nilüfer Kütüphanelerine teslim edilmelidir.

4) DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Başvuru sahiplerinin özetleri aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir.

ÖZET KABUL KRİTERLERİ

4.a) Özet yüklemesi, http://www.boyunkadarkitapoku.org sayfasına kayıt olduktan sonra yapılır. İlkokul öğrencileri, iki şekilde de özet yükleyebilir. Elle yazdıkları özetin fotoğrafını yükleyebilirler veya özeti klavye ile doğrudan yazabilirler.

4.b) Kitap öğrencinin yaş düzeyine uygunsa kabul edilir.

4.c) Öğrencinin kendi cümleleriyle özgün olarak yazılmışsa kabul edilir.

4.d) Özet, kitabı aktarmaya yeterli nitelikteyse kabul edilir.

ÖZET REDDEDİLME KRİTERLERİ

4.e) Kitap, yaş düzeyinin çok altında veya çok üzerindeyse kabul edilmez.
Örneğin; 2.sınıf öğrencisinin 500 sayfalık roman özetlemesi gibi.

4.f) İçinde birden fazla hikaye olan kitaplarda; her hikaye için, tekrar tekrar kitabın toplam sayfası yazılırsa özetler kabul edilmez.

4.g) Aynı kitap, birden fazla defa özetlenirse kabul edilmez. Farklı cümlelerle yazılsa bile sadece bir özet kabul edilir.

4.h) Özetler, kitabı aktarmaya yeterli değilse kabul edilmez.
Örneğin; “Çok güzel masallar var.”

4.ı) Öğrenci özetleri, kahraman kendisiymiş gibi yazarsa ve özet niteliği kaybolursa kabul edilmez.

4.j) Özetin önceki yılların başvurularından alındığı tespit edilirse kabul edilmez.

4.k) Kitabın içinden doğrudan alınan cümleler veya paragraflar özet olarak kabul edilmez.

DİSKALİFİYE KRİTERLERİ

4.l) Genel olarak internet özeti veya kitap arkası tanıtımları yazılırsa diskalifiye edilir.

4.m) Özetler, öğrenciler arasında kopyalanırsa veya grup olarak paylaşıldığı tespit edilirse paylaşımdaki tüm öğrenciler diskalifiye edilir.

4.n) İlkokul öğrencilerinin fotoğraf olarak yüklediği özetlerde farklı bir kişinin el yazısı tespit edildiğinde diskalifiye edilir.

5) DEĞERLENDİRME KURULU

Değerlendirme Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından yürütülür.

6) BAŞVURU TARİHLERİ

Proje başvuruları, 18 Eylül 2023 tarihinde başlar, 31 Aralık 2023 tarihinde sona erer.

Özet yükleme işlemleri, 19 Nisan 2024 tarihine kadar devam eder.

* Pandemi önlemleri nedeniyle resmi/zorunlu değişiklikler olduğunda; değişen tarihler http://www.boyunkadarkitapoku.org adresinden ve e-posta yoluyla duyurulur.

7) ÖDÜLLER

OKUMA ŞAMPİYONU ÖDÜLÜ;

İlkokul 2, 3, 4. Sınıftan “En Çok Okuyan” ilk 20’şer öğrenciye, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıftan “En Çok Okuyan” ilk 15’er öğrenciye verilir.

KÜTÜPHANE DOSTU ÖDÜLÜ;

Nilüfer Belediyesi Kütüphanelerinden en çok ödünç kitap alan ve özetleyen 5 öğrenciye “Kütüphane Dostu” ödülü verilir.

“EN ÇOK OKUYAN” OKUL ÖDÜLÜ;

Okul mevcuduna oranlanarak, değerlendirmeye alınan, en fazla öğrenciyle katılan ilk üç okula verilir.

Ayrıca, oranlama yapılmaksızın, değerlendirmeye alınan, en fazla öğrenciyle katılan bir okula verilir.

ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ;

Dereceye giren öğrencilerin öğretmenlerine Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun çeşitli oyunlarından 2 kişilik davetiye verilir.

Değerlendirme sonucu ve ödüller http://www.boyunkadarkitapoku.org adresinden duyurulur.

8) DİĞER HUSUSLAR

8.a) Proje katılımcıları, bu şartnameyle; başvuru ve özet formlarında sundukları bilgilerin doğruluğunu ve sunulacak ödül koşullarını kabul etmiş olurlar.

8.b) Değerlendirme ve ödül sürecinde öğrenci, veli veya öğretmen tarafından proje şartnamesine uygun olmayan taleplerde bulunulamaz.

8.c) Başvurularda alınan kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında saklanmaktadır.